09 ก.พ. 2565 – 10 ก.พ. 2565

NIRWise Plus Application Development Training Feb. 9/10 (Eastern)

The training will give an insight on application development for ProxiMate NIR
  • Type: Online Trainings
ProxiMate_Light_Large_sample_cup_main.tiff
เนื้อหาของการฝึกอบรม

Chapter 1:
Basics NIR Spectroscopy

Chapter 2:
NIRWise Basics for Calibration Development

Chapter 3:
Chemometrics Basics

Chapter 4: NIRWise Plus
• Files and Folders
• Functionalities
• Calibration Calculation and Optimization

เป้าหมายการเรียนรู้
  • You will obtain a basic understanding of chemometrics
  • You will be enabled to interpret calibration models and results
  • You will be able to create and optimise calibrations with NIRWise Plus
วันที่
09 ก.พ. 2565 – 10 ก.พ. 2565
เวลาสอบ
08.30-11.30 CET on first day /08.30-10.30 CET on second day
สถานที่ตั้ง
Virtual classroom
ราคา
CHF 300.00
ภาษาของหลักสูตร
English

หลักสูตรและการฝึกอบรมที่คล้ายกัน